Tam Eşleşen İngilizce - Türkçe Sonuçlar

provide f. tedarik etmek sağlamak, bulmak; önceden hazırlamak; vermek, bulup vermek; şart koşmak. provide against hazırlıklı bulunmak, ihtiyatlı bulunmak. provide for geçimini sağlamak; tedarikli bulunmak.

Kelime İçinde Geçen İngilizce - Türkçe Sonuçlar

provided (bağlaç), baz. (that ile) şu şartla ki, şartıyle, eğer.
providencs i. Tanrı inayeti, ilâhi takdir; basiret, sağgörü; vaktinde tedbir alma; b.h. Allah, Tanrı. provident s. ihtiyatlı, basiretli, tedbirli. providently z. ihtiyatla, tedbirli olarak; tam zamanında, tam yerinde.
providential s. Allahtan, Allahın lütfuna bağlı. providentially z. Allahtan; talihli olarak, kısmetle.
provider i. tedarik eden kimse, techiz eden kimse. a good provider ailesine iyi bakan kimse.
providence ilahi takdir. hazırlık. öngörü. ihtiyat. tanrının inayeti. koruyucu. esirgeyici.
1